≡ Menu

2,4 D (2,4 Dichlorophenoxyacetic Acid)

Auxin tổng hợp nhân tạo được sử dụng như chất diệt cỏ đặc hiệu. Những loài thực vật một lá mầm có lá thẳng, hẹp (như ngũ cốc, hoà thảo) nói chung chống chịu được 2,4 D trong khi thực vật hai lá mầm thường rất mẫn cảm với hợp chất này. Vì vậy hợp chất này thường được sử dụng rất có hiệu quả trong việc diệt cỏ dại hai lá mầm cho các loại ngũ cốc và các cây trồng một lá mầm khác. Cần lưu ý rằng 2,4 D cùng có chung tính chất của nhóm Auxin là: Kích thích sinh trưởng ở nồng độ thấp và ức chế sinh trưởng ở nồng độ cao. Như vậy 2,4 D được dùng như chất diệt cỏ khi ở nồng độ cao.