≡ Menu

Aga (Agar)

Một chất tạo gel tách chiết từ một số rong biển hoặc từ lá một số loài cây. Aga thường được sử dụng trong việc tạo các môi trường dinh dưỡng đặc. Gel aga này được sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật và nuôi cấy mô, tế bào thực vật.