≡ Menu

Antôxianin (Anthocyanin)

Một nhóm sắc tố tan trong nước, có trong dịch tế bào của các tế bào thực vật bậc cao. Antôxianin có nhiều trong hoa, quả với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, xanh, tím… Antocyanin còn có mặt trong các chồi, nụ và nhiều khi còn tham gia tạo màu sắc của lá mùa thu. Antoxianin được coi như chất chỉ thị pH và điều kiện dinh dưỡng của môi trường. Ví dụ nó thường thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh tím khi độ axit giảm. Hoặc khi thêm Fe, các muối kim loại hoặc các chất hữu cơ khác nhau cũng làm thay đổi màu của antocyanin.