≡ Menu

Áp Suất Rễ (Root Pressure)

Một thuật ngữ chỉ lực đẩy của nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân, ở những cây bụi thấp và cây thân thảo. áp suất rễ được thể hiện ở hai hiện tượng: rỉ nhựa và ứ giọt.