≡ Menu

Áp Suất Trương (Turgor Pressure)

Áp suất thuỷ tĩnh của các chất chứa trong tế bào, chủ yếu là của dịch tế bào. Áp suất thuỷ tĩnh thường có giá trị dương trong tế bào thực vật và có giá trị âm trong các tế bào mạch dẫn của các mô gỗ trong các cây thoát hơi nước mạnh. Tế bào thực vật khi hút nước, áp suất trương lớn dần và tác động vào thành tế bào, gây ra một lực chống lại của thành tế bào, gọi là sức căng trương nước.

Next post:

Previous post: