≡ Menu

Axit Apxisic (Abscisic Acid – Aba)

Một chất thuộc nhóm ức chế sinh trưởng thực vật, thúc đẩy sự rụng lá bằng cách kích thích sự hình thành tầng rời giữa cuống lá và cành, kìm hãm sự nẩy mầm của hạt, củ. Khi cây bị hạn ABA tăng lên kích thích các bơm ion K+, Ca2+ hoạt động kéo các ion ra khỏi tế bào khí khổng làm cho tế bào khí khổng mất sức căng trương nước và khí khổng đóng lại.

Next post:

Previous post: