≡ Menu

Axit Cacbôxilic (Carboxylic Acid)

Một chất hữu cơ có công thức chung R – COOH, trong đó R là nhóm hữu cơ và COOH là nhóm cacboxyl. Nhiều axit cacbôxilic có ý nghĩa hoá sinh quan trọng,đặc biệt là các axit cacboxylic có phân tử lượng thấp (axit citric, axit succinic, axit fumaric, axit malic) và những axit cacboxylic có phân tử lượng cao kết hợp thành lipít-các axit béo no và không no.