≡ Menu

Axit Malíc (Malic Acid)

Một axit cacbôxilic phân tử lượng thấp, có vị chua, ở dạng tinh thể, không màu. Trong các quá trình sinh học axit malic đóng vai trò rất quan trọng: là thành phần của chu trình Crép (quá trình hô hấp) và là sản phẩm đầu tiên của quá trình cố định CO2 ở thực vật CAM (quá trình quang hợp).