≡ Menu

Cà Độc Dược

Datura sp; brugmasia sp.
Họ cây: Solanaceae

Cà độc dược Datura là loại cây thảo mộc với hoa thẳng, còn cà Brugmansia là cây thân gỗ cùng họ với loài hoa rũ xuống. Môi trường sống đa dạng gọi là dạng chân đèn nhiều nhánh. Hoa đẹp nhưng tất cả các phần của cây đều độc, đặc biệt là hạt. Cây được lai giống ít độc hơn trong tự nhiên.

Hoa nở tự do, hình ống dài, chói lọi. Hương thơm ngào ngạt, nhờ bướm đêm thụ phấn.

Hoa datura màu trắng, tím hoặc vàng. Còn Brugmansia có hoa màu trắng, hồng đào, một số màu đỏ, có khi vàng. Quả hình trứng có gai hoặc trơn. Hạt giống như hạt cà chua, hạt ớt cho thấy mối liên hệ trong cùng họ.

Mọc được trong tự nhiên hay trong vườn ươm, Datura được dùng trong các nghi thức của người Nam Mỹ hoặc làm thuốc độc của người Ấn Độ, Đông Nam Á.

Next post:

Previous post: