≡ Menu

Cácbôxilaza (Cacboxylase)

Enzym xúc tác cho quá trình khử cacboxyl. Cácbôxilaza có trong nấm men, vi khuẩn, thực vật và các mô động vật. Trong quá trình quang hợp, enzym cácbôxilaza xúc tác cho quá trình cố định CO2 thành các hợp chất hữu cơ. Trong hô hấp enzym này lại xúc tác cho quá trình giải phóng CO2 từ các nhóm cacboxyl của các axit. Như vậy có thể nói enzym cacboxylaza tham gia quá trình vận chuyển CO2 trong các phản ứng trao đổi chất.

Next post:

Previous post: