≡ Menu

Cầu Sinh Chất (Plasmodesma)

Sợi mảnh của chất tế bào nối chất nguyên sinh của các tế bào thực vật kề nhau. Cầu sinh chất thường thấy rõ ở tế bào thực vật non, chúng xuyên qua những lỗ nhỏ ở thành tế bào và tạo nên một hệ thống sinh chất liên tục.