≡ Menu

Cây Cao Su

Hevea brasiliensis
Họ cây: Euphorblaceae

Hai người Anh là Henry Wickham và Henry Ridley, đã mang cây cao su phổ biến rộng rãi từ vùng Braxin. Bất chấp lệnh cấm xuất khẩu hạt giống cao su, Wickham đã thu thập được 70.000 hạt cây cao su Para. Nhưng phải có giấy hải quan để mang chúng đi. Thế là cây được trồng ở Kew suốt những năm cuối thế kỉ 19. Sau đó, chúng được gửi tới Vườn quốc gia Singapore. Ông Ridley, lúc này là giám đốc ở đây, đã không ngừng khuyến khích các nhà vườn ở Malaysia trồng loại cây mới này. Vì sự nhiệt tình qua sức này mà người ta gọi ông Ridley là ‘‘Ridley điên’’.

Kết quả là hàng loạt đồn điền cao su ra đời ở Đông Nam Á. Cây cao su đã trải qua chặng đường dài để phát triển rộng rãi như hiện nay, trong đó có phần không nhỏ của ông Ridley. Người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về nó. Để chiết xuất mủ cao su, người ta rạch trên thân cây một hình chữ Y vào lúc bình minh. Chất nhựa trắng sẽ chảy ra một cái tách để sẵn mà sau đó được đem đi chế biến.

Next post:

Previous post: