≡ Menu

Cây Dương Xỉ

Cyathea spp
Họ cây: Cyapheaceae

Cây dương xỉ sống ở rừng đất thấp, ẩm ướt, thích hợp nơi thiếu ánh sáng. Cao không quá 3m. Ở vùng nhiệt đới hoặc đất cao, chúng phát triển tốt hơn, hình dáng đặc trưng cho vùng đất này. Ngoài ra, rừng thứ sinh cũng là nơi dương xỉ thường xuất hiện.

Chúng gần giống cây cọ, thân mảnh, xù xì có những vệt lá trên thân. Lá mọc tập trung ở ngọn cây, giống lá cọ, hình răng lược. Đầu lá dương xỉ giống như lá cọ vị chúng tập trung phát triển ở đầu thân cây.

Nói chung các loại dương xỉ đều dễ trồng, chỉ có một số loài cần có sự hiểu biết về nòi, cách thức nảy mầm, chăm sóc thì cây mới phát triển. Người Hy Lạp gọi chúng là cây Kyatheion có nghĩa là cái tách. Bào tử mọc dọc theo hai bên cuốn lá.

Cây thường được dùng cho nghề làm vườn, bởi thân của nó như là một cái cọc, rất tốt cho thực vật biểu sinh.

Next post:

Previous post: