≡ Menu

Cây Gỗ Sưa

Phân tích DNA Dalbergia Tonkinensis Prain (tập đoàn cây gỗ Sưa) bằng chỉ thị RAPD và chỉ thị ISSR

Cây gỗ Sưa: Dalbergia Tonkinensis Prain thuộc chi Dalbergia, họ đậu Fabaceae.
Ghi nhận trong Danh lục đỏ Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam quy định trong nhóm IA của Nghị định 32/2006/NĐ-CP là loài đặc biệt quý hiếm, có nguy cơ đe doạ tuyệt chủng. Nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Cây gỗ sưa đỏ đến tuổi khai thác

Cây gỗ sưa đỏ đến tuổi khai thác

Cây gỗ sưa đang bị khai thác quá mức vì vậy việc bảo tồn cây này đang là việc làm cấp thiết.
Trước đây, việc đánh giá đa dạng di truyền các loài cây gỗ thường sử dụng chỉ thị hình thái. Tuy nhiên, độ chính xác không cao nên có nhiều hạn chế.
Ngày nay, Công nghệ Sinh học đã khắc phục được những nhược điểm của chỉ thị hình thái và đưa ra hàng loạt các chỉ thị phân tử: (RFLP, AFLP, RAPD, ISSR …) để đánh giá đa dạng di truyền.
Chỉ thị RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) và ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) tương đối đơn giản, dễ thực hiện nên được sử dụng phổ biến và rộng rãi.

Vân cây gỗ sưa đỏ ở tuổi thu hoạch

Vân cây gỗ sưa đỏ ở tuổi thu hoạch

Mục đích:

Xem xét, đánh giá mối quan hệ di truyền giữa các giống trong tập đoàn cây gỗ Sưa
Làm cơ sở cho công tác bảo tồn và tái tạo nguồn gen quý hiếm này.

Phương pháp nghiên cứu:

1.Tách chiết DNA tổng số từ cây gỗ sưa

DNA cây gỗ sưa được tách chiết dựa theo quy trình CTAB của Doyle và Doyle, 1987
DNA cây gỗ sưa tổng số sẽ được xác định hàm lượng và độ sạch
Điện di kiểm tra DNA cây gỗ sưa trên gel agarose 0,9%
Xác định hàm lượng và độ sạch của DNA cây gỗ sưa bằng quang phổ kế

2. Phương pháp phân tích tính đa hình DNA cây gỗ sưa dựa trên phản ứng PCR

Thành phần và chu kì nhiệt của phản ứng PCR – RAPD dựa theo nghiên cứu của William và cộng sự, 1990
Thành phần và chu kì nhiệt của phản ứng PCR – ISSR dựa theo nghiên cứu của Zeitkiewic và cộng sự, 1994

Phương pháp phân tích số liệu:

Số liệu được phân tích trong phần mềm NTSYSpc2.0
Hàm lượng thông tin tính đa hình (Polymorphism Information Content = PIC) của mỗi chỉ thị được xách định theo công thức của Saa và Wricke (1999).
PICi = 1 – ∑Pij2

Trong đó Pij là tần số alen thứ j của kiểu gen i được kiểm tra. Phạm vi giá trị PIC từ 0 (không đa hình) tới 1 (đa hình hoàn toàn).

Chỉ thị OPP08

Chỉ thị OPP08

 Chỉ thị OPP19

Chỉ thị OPP19

Chỉ thị IS15

Chỉ thị IS15

Kết quả tách chiết DNA tổng số từ 35 mẫu lá cây gỗ sưa
Kết quả phân tích tính đa dạng DNA của 35 mẫu cây gỗ sưa với 7 chỉ thị RAPD và 10 chỉ thị ISSR

Lõi cây gỗ sưa đỏ là phần có giá trị kinh tế cao nhất

Lõi cây gỗ sưa đỏ là phần có giá trị kinh tế cao nhất

  • Mối quan hệ di truyền giữa 35 mẫu cây gỗ sưa với 7 chỉ thị RAPD và 10 chỉ thị ISSR
  • Chỉ thị RAPD và chỉ thị ISSR có hiệu quả trong việc sử dụng phân tích tính đa hình DNA tập đoàn cây gỗ Sưa.
  • Tính đa hình DNA giữa các mẫu nghiên cứu thấp với giá trị PIC dao động từ 0 đến 0,496.
  • Hệ số tương đồng giữa các mẫu nghiên cứu cao, dao động từ 0,8 đến 0,978.
  • Biểu đồ hình cây của 35 nghiên cứu đã phân ra làm 02 nhánh chính rõ ràng có mức độ sai khác di truyền từ 2,2% đến 15,2%. Những mẫu có cùng địa điểm thu thập có xu hướng tập trung vào các nhánh phụ.

Nhóm nghiên cứu

Cây gỗ sưa là tên gọi khác của “Cây Sưa”
Ngoài ra Cây Sưa còn có một số tên gọi khác như: Cây Sưa Đỏ, Gỗ Sưa, Huỳnh Đàn, Trắc Thối, Huê mộc vàng…
Chúng tôi cung cấp giống cây sưa theo yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ vận chuyển đối với đơn hàng lớn.

Cây sưa đỏ được nhân giống trong ống nghiệm [thử nghiệm]

Cây sưa đỏ được nhân giống trong ống nghiệm [thử nghiệm]

Chúng tôi đảm bảo số lượng và chất lượng cây sưa giống đến tận tay khách hàng.
Ưu tiên các đơn hàng cung cấp cho các đơn vị trồng rừng số lượng lớn.
Giá cả hợp lý, tương xứng với giá trị cây sưa đỏ giống.
Chúng tôi chỉ cung cấp 1 giống cây Sưa đỏ, nên quý vị yên tâm, không có lẫn lộn giống nào khác.

Trồng cây gỗ sưa thành rừng hoặc trồng xen với cây ăn trái cho thu nhập cao

Trồng cây gỗ sưa thành rừng hoặc trồng xen với cây ăn trái cho thu nhập cao