≡ Menu

Cây Huỳnh Đàn (Gỗ Huỳnh Đàn, Huỳnh Đàn đỏ)

Huỳnh Đàn là tên gọi khác của cây sưa, tên này thường được dùng ở miền trung và miền nam Việt Nam.
Đôi khi bị đọc lệch là Huỳnh Đường, Hoàng đàn, hay Quỳnh đàn…

Để chính xác nhất thì ta sử dụng tên khoa học của cây sưa là: Dalbergia Tonkinensis Prain.
Trên một số website tin tức hay diễn đàn có những bài viết về cây sưa nhưng dẫn ra tên khoa học bị sai, tệ hơn nữa là chỉ ra những đặc điểm nhận dạng sai hoàn toàn. Việc này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyện làm kinh tế của người dân.

Hình ảnh cận cảnh gỗ huỳnh đàn [cây gỗ sưa]

Hình ảnh cận cảnh gỗ huỳnh đàn [cây gỗ sưa]

Huỳnh đàn là tên gọi khác của cây sưa, cũng giống như sưa nên có thêm tên gọi khác để phân biệt là huỳnh đàn vàng, huỳnh đàn đỏ…
Giống cây huỳnh đàn đỏ [giống cây sưa đỏ]

Giống cây huỳnh đàn đỏ [giống cây sưa đỏ]

Xem thêm:
– Cách trồng và chăm sóc cây huỳnh đàn