≡ Menu

Cây Trắc Thối

Cây Trắc Thối là một tên gọi khác của cây gỗ sưa, thường được sử dụng ở miền bắc, Việt Nam.
Về tên Trắc thối thì mỗi vùng mỗi miền chỉ về một loài cây gần giống nhau.
Việc nhận dạng chính xác là cây sưa đỏ phải trải qua nhiều bước kiểm tra, phân tích DNA, Vân gỗ…
Để mua được đúng giống cây sưa các bạn vui lòng xem thêm: bán giống cây sưa đỏ.

Cây trắc thối [cây sưa]

Cây trắc thối [cây sưa]

Tuy gọi trắc thối là cây gỗ sưa, nhưng cách hiểu và sự hiểu biết về cây gỗ sưa của mỗi người có sự khác nhau dẫn đến nhầm lẫn giữa cây này với cây khác, giữa cây có giá trị cao và cây có giá trị thấp.

Giống cây trắc thối [cây sưa giống]

Giống cây trắc thối [cây sưa giống]

Các bài viết liên quan:
– Giá trị cây sưa đỏ
– Gỗ sưa đỏ