≡ Menu

Cây Tre

Bambusa vulgaris, Dendrocalamus asper, Gigantochloa, atroviolacea
Họ cây : gramineae

Năm 1903, người ta đã thống kê được 1546 cách sử dụng cây tre. Thậm chí lúc cây teo lại, người ta vẫn dùng được thùy thuộc vào giống tre.
Cây tre là một phần quan trọng trong đời sống con người từ ngàn năm qua. Năm 1000 trước Công Nguyên, người Ấn Độ đã sử dụng nó. Cây tre được dùng làm nhiều nhất để xây nhà, làm thức ăn, làm dụng cụ nấu nướng. Ngoài ra được dùng làm nhạc cụ, dụng cụ vẽ tranh, trong các nghề thủ công, là một phần của nền văn hóa.

Có khoảng 1000 loại tre khác nhau, riêng Đông Nam Á đã có tới 200 loại. Giống tre phát triển nhanh nhất là ở quê hương của nó. Cây tre có màu vàng, xanh hoặc đen huyền. Tre thường mọc thành lùm, bóng cây là nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Next post:

Previous post: