≡ Menu

Chất Diệp Lục (Chlorophyll)

Nhóm sắc tố quang hợp ở thực vật và một số vi sinh vật quang hợp. Chất diệp lục hấp thụ ánh sáng vùng đỏ và vùng xanh tím để lại vùng xanh lục tạo nên màu xanh lục của lá cây. Phân tử diệp lục gồm có phần đầu thích nước là một vòng pocphyrin chứa nhân Mg và một cái đuôi hydrat cácbon dài kỵ nước (rượu phytol). Nhóm chất diệp lục ở vi khuẩn quang hợp về mặt cấu trúc đều giống với nhóm chất diệp lục ở thực vật, nhưng hấp thụ ánh sáng ở các bước sóng dài hơn và như vậy các vi sinh vật quang hợp đã sử dụng cả ánh sáng đỏ xa và ánh sáng hồng ngoại trong quá trình quang hợp của mình.