≡ Menu

Chịu Hạn (Xeromorphic)

Hiện tượng thích nghi với sự thiếu nước . Thực vật chịu hạn có thể sống được ở những vùng khô hạn, không được cung cấp đủ nước hoặc rễ cây không lấy được nước. Đó là những cây vùng sa mạc, bán sa mạc, vùng núi cao, cây ven biển và cây đồng lầy. Sống trong điều kiện thiếu nước, những cây này hoặc là phải thoát hơi nước ở lá với cường độ tối đa để tạo được một lực hút nước lớn vào rễ hoặc là phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách tiêu giảm bề mặt lá (lá biến thành gai chẳng hạn) và đóng khí khổng vào ban ngày để giảm sự thoát hơi nước (các cây mọng nước). Những cây này thường quang hợp theo chu trình CAM.