≡ Menu

Chu Trình Gliôxilat (Glyoxylate Cycle)

Một biến dạng của chu trình Crép xảy ra ở một số vi sinh vật, tảo và thực vật bậc cao. Trong chu trình này các nhóm axetyl hình thành từ các axit béo được biến đổi, cuối cùng tạo nên các hợp chất hydrat cacbon. Chu trình này thường xảy ra ở những nơi mà chất béo cần được chuyển hoá nhanh ví dụ như ở các hạt giầu chất béo đang nảy mầm.