≡ Menu

Cố Định Nitơ (Nitrogen Fixation)

Sự tạo thành các hợp chất chứa nitơ từ nitơ khí quyển. Trong tự nhiên điều này có thể thực hiện được nhờ sự phóng điện trong các cơn giông (sấm sét) và nhờ hoạt động của một số vi sinh vật tự do hoặc cộng sinh. Các vi khuẩn sống tự do có thể cố định nitơ như: Azotobacter, Clostridium, vi khuẩn lam Anabaena… Các loài vi khuẩn nốt sần Rhizobium cộng sinh với các cây họ Đậu, vi khuẩn lam Anabaena azollae cộng sinh với Bèo hoa dâu (Azolla) có khả năng cố định nitơ rất tốt.
Sơ đồ quá trình cố định nitơ:

N2 + 2H —-> 2NH + 2H —-> 2NH2 + 2H —-> 2NH3

Điều kiện để quá trình cố định nitơ có thể xảy ra : có lực khử mạnh như Feredoxin H2, NADH2, FADH2, có ATP, có enzym Nitrogenaza và trong điều kiện yếm khí.