≡ Menu

Cọ Tapilot

Corypha umbraculifera

Đây là loại cây đặc sắc không chỉ vì nó là loại cao nhất trong họ cọ, mà còn có hoa lớn nhất thế giới. Nó là biểu tượng cho Srilanka. Tiếng Hindi có nghĩa là ‘‘lá của cây cao’’. Cọ Tapilot là cây bản địa ở Srilanka và Nam Ấn Độ, được nhân giống ở các vườn sinh thái trên thế giới, không hề có trong tự nhiên.

Cọ Tapilot trưởng thành sau 30-50 năm. Lá phát triển tới 6m, quay thành chum. Cây có hơn 1 triệu hoa nhỏ và khoảng 250000 trái. Lúc trái chin và rụng cũng là lúc cây kiệt sức chết.

Ở Srilanka cũng như Ấn Độ, lá cây được dùng theo cách truyền thống như xem bói toán hay tử vi. Còn ở nơi khác, lá được dùng làm mái che và làm dù.

Next post:

Previous post: