≡ Menu

Côenzym (Coenzyme)

Nhóm chất không phải là protein nhưng thiếu chúng thì một số enzym không hoạt động được hoặc không hoàn thiện. Phần protein của một enzym được gọi là apoenzym và khi kết hợp với coenzym hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn thì tạo nên một enzym hoạt động được gọi là holoenzym.