≡ Menu

Cutin (Cutin)

Nhóm các hợp chất có liên quan hoá học với các axit béo tạo thành một lớp liên tục trên biểu bì thực vật còn gọi là lớp cuticula và chỉ bị ngắt quãng bởi các khí khổng hoặc bì khổng. Vì có chứa các chất béo nên cutin không thấm nước do đó hạn chế sự thoát hơi nước trên bề mặt lá hoặc vỏ. Lớp cutin cũng có vai trò bảo vệ như ngăn cản sự xâm nhập của các loại vật kí sinh.