≡ Menu

Đồng Hồ Sinh Học (Biological Clock)

Cơ chế gây ra những biến đổi về tập tính và trạng thái cơ quan, cơ thể tạo nên nhịp điệu sinh học theo chu kì ngày đêm, mùa, tuần trăng,… Nhịp điệu sinh học theo chu kì này là do quá trình tự thích nghi dưới ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài (ngoại cảnh) gắn với các nhân tố bên trong (điều hoà thần kinh, thể dịch,…) hệ quả là đảm bảo sự thống nhất giữa cơ thể và tính biến động theo chu kì của các nhân tố môi trường.