≡ Menu

Giâm Cành (Rooting Of Cutting)

Cắt một đoạn thân hoặc cành của cây mẹ rồi cắm hoặc vùi xuống cát hoặc đất pha cát để nó mọc rễ đâm chồi thành một cây mới. Đây là phương pháp trồng chủ yếu đối với các cây sắn, mía, dâu tằm, rau muống, khoai lang,…

Next post:

Previous post: