≡ Menu

Hạt Aleuron (Aleurone Grain, Aleurone Body)

Không bào biến dạng khi mất nước được tìm thấy trong phôi và nội nhũ của hạt, chủ yếu chứa protein dự trữ và một số enzym thuỷ phân.