≡ Menu

Hạt Tinh Bột (Amyloplast)

Lạp thể dự trữ các hạt tinh bột, thường có trong cơ quan quang hợp (lá) và cơ quan dự trữ (củ). Ngoài chức năng dự trữ chúng còn có chức năng sinh lí ở vùng chóp rễ liên quan đến tính hướng trọng lực và đôi khi có tác dụng như các hạt thăng bằng.