≡ Menu

Hidrát Cácbon (Carbohydrate)

Một trong các hợp chất đại phân tử trong tế bào, phân bố rộng rãi trong tự nhiên, có công thức chung là: Cx(H2O)y. Hợp chất này thường được phân chia thành 2 nhóm chính: các đường và các polixacarit. Hidrát cácbon vừa là nguồn cung cấp năng lượng vừa là các yếu tố cấu trúc trong các hệ thống sống.