≡ Menu

Hidro (Hydrogen)

Nguyên tố cần thiết trong các cơ thể sống. Hidro xâm nhập vào trong cơ thể cùng với oxi trong H2O và ở trong thực vật chúng được sử dụng để khử CO2 thành các hidrát cácbon, chất béo và hầu hết các chất khác của cơ thể.