≡ Menu

Hô Hấp Kị Khí (Anaerobic Respiration)

Quá trình hô hấp không có sự tham gia của oxi, thường gặp ở nấm men, vi khuẩn và đôi khi ở một số mô trong điều kiện yếm khí. Trong quá trình hô hấp kị khí, các chất hữu cơ không được oxi hoá hoàn toàn và năng lượng được giải phóng rất ít. Sản phẩm của quá trình hô hấp kị khí là rượu etilic, hoặc axit lắc tíc CO2 và năng lượng.