≡ Menu

Hô Hấp Sáng (Photorespiration)

Quá trình hô hấp liên quan trực tiếp với ánh sáng, thường xảy ra ở thực vật C3 trong điều kiện nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 cao, ánh sáng, nhiệt độ cao ở vùng nhiệt đới. Trong điều kiện này, enzym RuBiSCO vừa xúc tác cho quá trình cacboxi hoá, vừa xúc tác cho quá trình oxi hoá RiDP thành APG (axit diphotphoglixeric) và AG (axit glycolic). APG tiếp tục đi vào chu trình Canvin (Quang hợp), còn AG là bản thể của hô hấp sáng, bị oxi hoá ở peroxixom và giải phóng CO2 ở ti thể (Hô hấp sáng).
Hô hấp sáng tiêu tốn từ 30 % – 50 % sản phẩm quang hợp ở thực C3. Do đó hiện nay có nhiều nghiên cứu nhằm kìm hãm quá trình này. Ví dụ: tăng một cách nhân tạo tỉ lệ CO2 và O2 trong không khí của nhà kính đã làm tăng năng suất cà chua từ 30 – 100 %.