≡ Menu

Hoàng Hoa Lê | Hoàng Hoa Lý

Hoàng Hoa Lê là tên gọi khác của cây sưa, tên này được dùng rải rác trên toàn quốc, không xác định được địa phương hay sử dụng.
Để chính xác nhất thì ta sử dụng tên khoa học của cây sưa là: Dalbergia Tonkinensis (Prain).
Trên một số website tin tức hay diễn đàn có những bài viết về cây sưa nhưng dẫn ra tên khoa học bị sai, tệ hơn nữa là chỉ ra những đặc điểm nhận dạng sai hoàn toàn. Việc này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyện làm kinh tế của người dân.
Trong các tên gọi khác của cây sưa thì Hoàng Hoa Lê ít được sử dụng nhất, chúng tôi sẽ tham khảo thêm một số tài liệu để có cái nhìn đầy đủ về tên gọi này.

Cây sưa giống [cây hoàng hoa lý - cây hoàng hoa lê]

Cây sưa giống [cây hoàng hoa lý – cây hoàng hoa lê]

Hoàng hoa lê – hoàng hoa lê có lẽ được đọc từ tiếng trung quốc. Chúng đang xác minh thông tin này.
Hoàng Hoa Lê
Cây Hoàng Hoa Lê
Giống cây hoàng hoa lê