≡ Menu

Huê Mộc Vàng | Cây Huê

Huê Mộc Vàng là tên gọi khác của cây sưa, tên này được dùng rải rác trên toàn quốc, không xác định được địa phương hay sử dụng. Tỉnh Quảng Bình còn gọi là Cây Huê.

Để chính xác nhất thì ta sử dụng tên khoa học của cây sưa là: Dalbergia Tonkinensis Prain.
Trên một số website tin tức hay diễn đàn có những bài viết về cây sưa nhưng dẫn ra tên khoa học bị sai, tệ hơn nữa là chỉ ra những đặc điểm nhận dạng sai hoàn toàn. Việc này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyện làm kinh tế của người dân.

Cây huê mộc vàng [cây gỗ sưa đỏ]

Cây huê mộc vàng [cây gỗ sưa đỏ]


Huê Mộc Vàng
Cây Huê Mộc Vàng
Giống cây huê mộc vàng