≡ Menu

Khử Amin Hoá (Deamination)

Phản ứng hoá học trong đó nhóm amin được giải phóng. Phản ứng này thực hiện trong cơ thể động vật khi các axit amin quá thừa cần phải bài tiết. Phản ứng được thực hiện bằng hoạt động của enzym khử amin hoá trong thận và gan của động vật có vú và các sản phẩm của phản ứng-các nhóm amin có thể được bài tiết ngay hoặc cũng có thể được dự trữ dưới dạng urê hoặc axit uric.