≡ Menu

Kinêtin (Kinetin-6-Furfurylaminopurine)

Một chất kích thích sinh trưởng nhân tạo thuộc nhóm Xitôkinin, nguồn gốc từ dịch chiết ADN biến tính. Kinêtin được xem như một chất kích thích nhân tạo đầu tiên của nhóm này được tách chiết và nghiên cứu.