≡ Menu

Kỹ Thuật Trồng Cây Gáo

1. Công dụng

Gỗ lớn dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc, làm gỗ dán.

2. Kỹ thuật trồng

* Kỹ thuật trồng

Thích hợp ở vùng khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ bình quân 20-25°C, lượng mưa 1.800- 2.000mm.

Độ cao tuyệt đối dưới 500 – 700m.

Ưa đất sâu ẩm, thành phần cơ giới trung bình, có khả năng chịu nhập thời gian ngắn.

Mọc tốt trên đất phù sa đồng bằng, ven sông suối.

Trồng phân tán.

Hạt giống sẵn, trồng bằng cây có bầu.