≡ Menu

Lục Lạp (Chloroplast)

Dạng lạp thể có chức năng quang hợp, chứa clorophin và các sắc tố quang hợp khác. Lục lạp có ở các tế bào thực vật quang hợp (quang tự dưỡng), nhưng không tìm thấy ở thực vật nhân sơ quang hợp. Lục lạp có hình bầu dục dẹt với một màng kép và hai cấu trúc đặc trưng: cấu trúc hạt và cấu trúc cơ chất. Hạt gồm các tilacôit chứa sắc tố quang hợp, các chất truyền điện tử và các trung tâm phản ứng và định vị pha sáng của quang hợp. Cơ chất là một thể lỏng nhầy, trong suốt, chứa các enzym cácboxi hoá và là nơi xảy ra pha tối của quang hợp. Số lượng lục lạp khác nhau ở các loài thực vật khác nhau: Tế bào tảo Chlorella chỉ có một lục lạp, trong khi đó ở tế bào mô giậu của lá các thực vật bậc cao có đến hàng trăm lục lạp. Trong lục lạp ở phần cơ chất còn chứa bộ máy tổng hợp protein điển hình của sinh vật nhân sơ gồm ADN vòng xoắn và các ribôxom nhỏ hơn. Điều này dẫn đến sự suy đoán rằng lục lạp như là các đại diện của sinh vật nhân sơ xâm nhập vào các tế bào của sinh vật nhân thực dị dưỡng trong thời kì đầu của quá trình tiến hoá và ngày nay nó trở thành thành phần cộng sinh bắt buộc. Trong thực vật C4 có hai dạng lục lạp: lục lạp mô giậu và lục lạp bao bó mạch.