≡ Menu

Mô Sẹo (Callus)

Một khối các tế bào mô mềm chưa phân hoá được hình thành do tầng phát sinh gỗ (tượng tầng) trong phản ứng với sự thương tổn của mô mạch. Nếu các tế bào mô mềm bị thương thì sau đó các tế bào mô mềm không bị thương ở vùng xung quanh sẽ hình thành một tầng phát sinh bần. Tầng này sinh ra một lớp các tế bào hoá bần cô lập vùng bị thương. Trong nuôi cấy mô – tế bào thực vật, mô sẹo cũng được hình thành từ tế bào hoặc mô do việc xử lí các chất điều hoà sinh trưởng khác nhau. Sự hình thành mô sẹo là một khâu không thể thiếu được trong qui trình nuôi cấy mô – tế bào thực vật. Những thân và rễ bất định thường được phân hoá từ mô sẹo. Khả năng này thường được ứng dụng trong các phương pháp nhân giống vô tính cây trồng. Sự ra rễ của cành giâm, cành chiết,… Sợi mảnh của chất tế bào nối chất nguyên sinh của các tế bào thực vật kề nhau. Cầu sinh chất thường thấy rõ ở tế bào thực vật non, chúng xuyên qua những lỗ nhỏ ở thành tế bào và tạo nên một hệ thống sinh chất liên tục.