≡ Menu

Môi Trường Nuôi Cấy (Culture Medium)

Hỗn hợp các chất dinh dưỡng có thể dùng ở dạng lỏng hoặc dạng rắn cùng với aga được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật như vi khuẩn, nấm hoặc dùng để nuôi cấy mô, tế bào.