≡ Menu

Nghỉ, Ngủ (Dormancy)

Thời kì mà hoạt động trao đổi chất ở mức độ tối thiểu của cơ thể hay cơ quan dinh dưỡng và đặc biệt là cơ quan sinh sản của sinh vật. Thời kì ngủ, nghỉ giúp sinh vật sống qua thời kì bất lợi của môi trường như lạnh hoặc hạn. Các hạt, các bào tử, kén và các cơ quan lâu năm của thực vật là các cấu trúc tiềm tàng của trạng thái nghỉ. Những cây hai năm hoặc nhiều năm thường rụng lá và nảy các chồi ngủ ở các cơ quan lâu năm dưới mặt đất hoặc ở các cây gỗ với các cơ quan trên mặt đất. Sự kích thích và sự phá vỡ trạng thái nghỉ có thể do các điều kiện môi trường thay đổi như các nhân tố độ dài ngày (quang chu kì), nhiệt độ hoặc do xử lí các chất điều hoà sinh trưởng. Chẳng hạn axit apxixic (ABA) kích thích ngủ nghỉ, còn giberelin thì phá vỡ nghủ nghỉ. Trạng thái nghỉ ở một số động vật có nhiều dạng như ngủ đông, ngủ hè, đình dục,…