≡ Menu

Nhịp Điệu Sinh Học (Biological Rhythm)

Những biến đổi trong hoạt động sống của cơ thể ứng với nhịp điệu thời gian. Sự thay đổi tập tính, thời gian hoạt động và ngủ nghỉ của sinh vật là nhịp điệu bên ngoài đã ảnh hưởng đến nhịp điệu sinh lí của cơ thể là nhịp điệu bên trong tạo thành hoạt động sống của cơ thể phù hợp với sự thay đổi có tính chất chu kì của môi trường sống (nhịp điệu ngày đêm, nhịp điệu mùa, nhịp điệu thuỷ triều, nhịp điệu tuần trăng,… ). Nhờ có nhịp điệu sinh học mà những chức năng của cơ thể như: dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản,… phù hợp được với thời gian của ngày, đêm, mùa, năm,… để tạo nên một điều kiện tối ưu cho quá trình sống.