≡ Menu

Nuôi Cấy Mô-Tế Bào (Cell-Tissue Culture)

Kỹ thuật cấy và nuôi mô, tế bào động vật, thực vật bằng môi trường nhân tạo trong ống nghiệm hoặc trong bình thuỷ tinh. Về nguyên lí kỹ thuật này giống như nuôi cấy tế bào vi sinh vật, nhưng vì đối tượng nuôi cấy là tế bào hoặc mô, nên phải dựa vào hai nguyên tắc cơ bản là tính toàn năng và khả năng biệt hoá và tái biệt hoá của tế bào. Môi trường nuôi cấy mô-tế bào phải là môi trường vô trùng, có pH thích hợp và gồm tất cả các nguyên tố dinh dưỡng đại lượng, vi lượng cần thiết, các chất hữu cơ, các vitamin và các chất điều hoà sinh trưởng. Kỹ thuật nuôi cấy mô-tế bào có nhiều ứng dụng lí luận và thực tiễn quan trọng: nhân nhanh giống cây trồng quý, tạo giống sạch bệnh, lai tạo giống mới, thu các chất có hoạt tính sinh học sớm từ mô sẹo, tạo các đối tượng nghiên cứu, tạo tế bào gốc, phôi, mô, cơ quan sử dụng trong y học,…