≡ Menu

PH

Mức đo độ axit hoặc bazơ của dung dịch trên hệ chia độ 0 – 14. Dung dịch trung tính có pH = 7. Các dung dịch axit có độ pH < 7, còn dung dịch bazơ (dung dịch kiềm) có độ pH > 7. pH được tính bằng log10 (1/ { H+ ], ở đây [ H+ ] là nồng độ ion hidro tính theo phân tử gam /lít.