≡ Menu

Phát Quang Sinh Học (Bioluminescence)

Sự phát ra ánh sáng từ các cơ thể sống. Phát quang sinh học gặp nhiều ở sinh vật biển, đặc biệt là các sinh vật sống ở biển sâu.Phát quang sinh học cũng là đặc tính của một số côn trùng, vi khuẩn, nấm,… đặc biệt là con đom đóm. Trong phát quang sinh học, ánh sáng được phát ra là do kết quả của phản ứng oxi hoá hợp chất luciferin do enzyme luciferaza xúc tác và ATP cung cấp năng lượng.