≡ Menu

Phức Hệ Vitamin B (Vitamin B Complex)

Một nhóm khoảng 10 hoặc hơn các loại vitamin hoà tan trong nước, được phát hiện ở dạng hỗn hợp. Có thể thấy chúng ở trong hạt của các loại ngũ cốc, ở thịt và gan. Vì các vitamin nhóm B có trong phần lớn các thức ăn chưa chế biến nên sự thiếu vitamin nhóm B chỉ thấy ở khu vực dân cư sống trong vùng có chế độ ăn uớng kiêng khem. Nhiều vitamin nhóm B tham gia trong các coenzyme với các chức năng đảm bảo cho các quá trình oxi hoá bình thường các hidrát cacbon trong quá trình hô hấp. Các vitamin nhóm B gồm có: thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), axit nicotinic, axit pantothenic (vitamin B5), pyridoxine (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12), biotin, axit lipoic, axit folic.