≡ Menu

Phycobilin (Phycobilins)

Nhóm sắc tố quang hợp phụ có trong thực vật bậc thấp như trong vi khuẩn lam, trong tảo đỏ. Về mặt hoá học chúng là tetrapyron mạch thẳng, khác với clorophinn, là tetrapyrron mạch vòng. Phycobilin hấp thụ ánh sáng ở phần trung gian của quang phổ-nơi clorophin không hấp thụ. Chúng có vai trò quan trọng đối với các thực vật sống trong nước sâu hoặc sống dưới tán rừng-nơi mà ánh sáng xanh tím và ánh sáng đỏ bị hấp thụ ngay trên tầng bề mặt. Phycobilin gồm phycoerithrin và phycoxianin.