≡ Menu

Suberin (Suberin)

Hỗn hợp các chất, chủ yếu là các chất béo, đặc biệt là hỗn hợp polyeste liên kết ngang của một chuỗi dài (C20) của các axit béo. Suberin ít thấm nước, có trong thành tế bào của mô bần, đặc biệt là vỏ thân. Về các đặc tính và chức năng, suberin giống cutin. Vũng đai Caspary trong tế bào nội bỡ của rễ và của một số thõn cú chứa suberin, ligin hoặc các hợp chất tương tự.