≡ Menu

Thẩm Tích (Dialysis)

Kỹ thuật tách các hợp chất có phân tử nhỏ khỏi các hợp chất có phân tử lớn nhờ khuyếch tán chọn lọc qua màng.