≡ Menu

Thực Vật Thường Xanh (Evergreen Plant)

Những cây có lá xanh qua mùa đông tới mùa hè năm sau hoặc qua nhiều năm. Phần lớn các cây nhiệt đới là các cây thường xanh, chúng được phân biệt với các cây rụng lá vào mùa đông ở vùng ôn đới.